Back to All Events

Emerging Presence 湧現不止的存在


  • Zebrastraat Zebrastraat 32/001 9000 Ghent Belgium (map)

ENG

For this exhibition at Zebrastraat in Ghent, the Taiwanese artist Yahon Chang created a site-specific installation of new paintings and works on paper that reinterprets his everyday reality.

Yahon Chang creates a new mode of expressing his inner feelings through a constant re-appraisal of his surrounding world: a world of love and hatred, acceptance and rejection, courage and fear. The recurring subject in Chang’s works is the struggle of becoming, and his figures showing the transition from inception to embodied being.

Reinterpreting the Chinese calligraphy and ink drawing technique, the artist challenges our perception of traditional figurative painting by never showing materialized beings but their continuous state of becoming.

By using bold sweeping brush strokes, the artist shows beings caught in the state of constant emergence, without bringing them into full presence. Therefore, his beings are insinuations rather than full enunciations of presences.  

Suggesting a spiritual connection to the tradition of Chinese shrines, the works evoke a feeling of commemoration of the past, acknowledging of the present and redrawing of the future. All these are memories, yearnings, lived experiences, hopes and projected ideals.

- Maria Rus Bojan, Francise Chang and Bogdan

DUT

Ter gelegenheid van deze tentoonstelling in de Zebrastraat in Gent, heeft de Taiwanese kunstenaar YAHON CHANG een site-specifieke  installatie gecreëerd van nieuwe schilderijen en tekeningen die de realiteit van het dagelijks leven een nieuwe interpretatie geven.

YAHON CHANG presenteert zijn zielenroerselen op een eigenzinnige manier door de omringende wereld steeds op een andere manier te beschouwen: een wereld van liefde en haat, van acceptatie en verwerping, van moed en van angst. Het terugkerende thema in de kunst van Chang is de strijd van ‘het worden’, zijn beelden tonen de overgang van ideevorming tot concrete belichaming. 

Voortgaande op de kunst van Chinese kalligrafie en inkttekeningen, daagt de kunstenaar onze perceptie van traditionele figuratieve schilderkunst uit, door nooit tot een compleet gematerialiseerd beeld te komen, maar steeds het proces van wording te blijven tonen.

Door het gebruik van gedurfd slepende penseelstreken, zoekt de kunstenaar het spanningsmoment van ontstaan, zonder het beeld tot een volledige presentie te laten komen. Derhalve zijn de scheppingen van CHANG eerder insinuaties dan concrete presentaties van vorm en beeld.

De suggestie van een spirituele connectie met traditionele Chinese heiligdommen roept een notie van herdenking van het verleden op die het heden erkent, maar zich terugtrekt van de toekomst. Het gaat hier om herinneringen, nostalgie, geleefde ervaringen, hoop en geprojecteerde idealen. 

- Maria Rus Bojan, Francise Chang and Bogdan

CHI

台籍藝術家張耀煌在根特Zebrastraat藝術中心的展覽中,針對展覽的場域,創作了能藉此重新詮釋作者日常的現實經歷的新紙本作品。 

透過不斷審視自己所身處的世界──一個充滿愛與恨、接納與拒斥、勇氣與恐懼的地方──張耀煌創造了表達內心情感的新模式。其作品中反覆出現的主題是「力爭蛻變」,畫中人物展現出從成形到化為具體存在的過程

藝術家重新詮釋了中國書法和水墨技法,不去賦予人物實體,而是呈現其不斷成形的姿態以此來撼動我們對於傳統寫意畫的認知。

透過豪放揮灑的筆觸,捕捉人物不斷湧現的狀態,卻又不將之完整呈現。因此,與其說他筆下的人物是被強調的存在,不如說是種隱晦的言說

張耀煌的作品暗藏著與傳統中國聖壇的精神聯結令人有紀念往昔、體悟現在和再創未來之感。這一切都是回憶、是嚮往、是經歷、是希望,亦是理念的投射。

瑪麗亞.羅斯博陽張馨文及波格丹